FORGOT YOUR DETAILS?

Regulamin sklepu internetowego pieczoneiwedzone.pl

1. Informacje ogólne o sklepie

1. Sklep internetowy www.pieczoneiwedzone.pl jest własnością Karolczyk & Karolczyk Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 104, 87-500 Rypin o nr NIP 892-148-32-62 i nr regon: 365591113, wpisanej do KRS w Rejestrze Przedsiębiorców, pod nr KRS 0000641070, poniżej niniejszego Regulaminu zwana Sklepem bądź Sprzedawcą, bądź P&W, posługująca się adresem e-mail: sklep@pieczoneiwędzone.pl.

2. Definicje: 

a. Klient –  jako osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca osobowość prawną nabywająca produkty w sklepie www.pieczoneiwedzone.pl;

b. Sprzedawca – Karolczyk & Karolczyk Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 104, 87-500 Rypin, nr NIP 892-148-32-62;

c. Regulamin – niniejszy regulamin;

d. Sklep P&W – sklep internetowy www.pieczoneiwedzone.pl prowadzony przez Sprzedawcę;

3. Zapytania dotyczące sklepu internetowego należy przesyłać na e-mail: biuro@pieczoneiwędzone.pl.

4. Sklep www.pieczoneiwedzone.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Ceny towarów 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej P&W podawane są w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT.

2. P&W zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic wagowych, a zarazem wystąpienia różnicy w kwocie do zapłaty za zamówiony towar z kwotą widniejącą w P&W przy zamawianym towarze, co jest podyktowane występującążnicą wagową danych produktów. 

3. P&W zobowiązuje się do realizacji zamówienia, dobierając najbardziej zbliżoną wagę produktu do wagi z zamówienia Klienta.

4. Ceną wiążącą dla Klienta,  jest cena uzyskana w korespondencji elektronicznej od pracownika P&W w trakcie potwierdzenia rzeczywistej wagi zapakowanych produktów.

3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Podstawą do zawarcia umowy zakupu w P&W jest zamówienie.

2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.pieczoneiwedzone.pl lub wysyłać adres e-mail: sklep@pieczoneiwędzone.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W trakcie zamawiania przez stronę P&W wybrane produkty umieszczamy w koszyku. Po zakończeniu wyboru asortymentu należy złożyć zamówienie. 

3. W celu ułatwienia zakupu istnieje możliwość, ale nie konieczność założenia konta w sklepie P&W.

4. Zamówienia można dokonać również jednorazowo, bez rejestracji.

5. Klient w momencie składania zamówienia z pełną świadomością potwierdza, iż od tego momentu ciąży na nim obowiązek zapłaty.

6. Po dokonaniu zamówienia przez serwis www.pieczoneiwedzone.pl. Klient automatycznie otrzymuje, na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, potwierdzenie złożenia zamówienia.

7. Zamówienia złożone od godz. 13:01 w poniedziałek do godz. 13:00 w czwartek, będą dostarczane pomiędzy dniami środa/piątek. Zamówienia złożone od godz. 13:01 w czwartek do godz. 13:00 w poniedziałek, będą dostarczane we wtorek.

8. Klient, potwierdzając mailowo, a następnie opłacając złożone zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze P&W.

9. Do każdego zamówienia drukowany jest paragon. Na wyraźną prośbę Klienta wystawiamy fakturę VAT.

10. P&W rozpoczyna realizację zamówienia jak poniżej:

a. płatność przelewem – w chwili wpływu środków na rachunek bankowy P&W,

b. za pobraniem - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i wyboru opcji płatności „za pobraniem”,

Łączny czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. 

11. Przy płatności przelewem, jeśli przelew, w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, nie zostanie zaksięgowany na koncie P&W, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

12. Przez realizację zamówienia definiuje się czas od momentu złożenia zamówienia, po doręczenie przesyłki Klientowi, lub odbioru osobistego Klienta.

13. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem:

a. kuriera,

b. odbioru osobistego w sklepach:

- Godziszewy 33C, 05-507 Rypin;

- ul. 3 Maja 1, 87-300 Brodnica;

- ul. Sarmacka 20/135, 02-972 Warszawa

14. Koszty dostawy od 15 września do 15 kwietnia wynoszą:

- kurier InPost standard przy zamówieniu do 40 zł. – koszt przesyłki 20 zł.

- kurier InPost standard przy zamówieniu 41-60 zł. – koszt przesyłki 15

- kurier InPost standard przy zamówieniu 61-99 zł. – koszt przesyłki 10

- kurier InPost standard przy zamówieniu 100 – 150 zł. – koszt przesyłki 5

- kurier InPost standard przy zamówieniu od 151 zł. – bezpłatna dostawa 0 zł.

 

- paczkomat InPost skrytka A przy zamówieniu do 30 zł. – koszt przesyłki 20 zł.

- paczkomat InPost skrytka A przy zamówieniu 31-50 zł. – koszt przesyłki 15

- paczkomat InPost skrytka A przy zamówieniu 51-89 zł. – koszt przesyłki 10

- paczkomat InPost skrytka A przy zamówieniu 90 – 140 zł. – koszt przesyłki 5

- paczkomat InPost skrytka A przy zamówieniu od 141 zł. – bezpłatna dostawa 0 zł.

 

- paczkomat InPost skrytka B przy zamówieniu do 40 zł. – koszt przesyłki 20 zł.

- paczkomat InPost skrytka B przy zamówieniu 41-60 zł. – koszt przesyłki 15

- paczkomat InPost skrytka B przy zamówieniu 61-99 zł. – koszt przesyłki 10

- paczkomat InPost skrytka B przy zamówieniu 100 – 150 zł. – koszt przesyłki 5

- paczkomat InPost skrytka B przy zamówieniu od 151 zł. – bezpłatna dostawa 0 zł.

15. Od 16 kwietnia do 14 września dostawy realizujemy wyłącznie z użyciem wkładów mroźniczych. Ówczesny koszt dostawy przesyłki bez względu na wybrany przez Klienta sposób dostawy wynosi:

- kurier InPost standard przy zamówieniu do 50 zł. – koszt przesyłki 20 zł.

- kurier InPost standard przy zamówieniu 51-80 zł. – koszt przesyłki 15

- kurier InPost standard przy zamówieniu 81-130 zł. – koszt przesyłki 10

- kurier InPost standard przy zamówieniu 131 – 199 zł. – koszt przesyłki 5

- kurier InPost standard przy zamówieniu od 200 zł. – bezpłatna dostawa 0 zł.

16. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta pomimo potwierdzonego i opłaconego zamówienia, wymaga się o dokonanie niezwłocznego kontaktu z P&W najpóźniej po 48 godzinach od terminu dostawy wyznaczonego zgodnie z pkt. 7 powyżej.

17. P&W nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

 

4. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- przelew elektroniczny,

- płatność za pobraniem płatne kurierowi InPost przy odbiorze przesyłki przez Klienta;

- płatność gotówką – przy odbiorze osobistym;

4. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 

5. Reklamacje

1. P&W dokłada wszelkich starań, aby zamówione towary dotarły do Klienta w idealnym stanie.

2. Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić przesyłką i jej zawartość w obecności kuriera InPost i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania /vacum/ produktu powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Klienta i kuriera InPost.

3. Po wyjęciu przesyłki z Paczkomatu InPost, zaleca się rozpakowanie i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania /vacum/ produktu, powstałych w czasie transportu, sporządzić dokumentację zdjęciową i wysłać ją wraz z opisem uszkodzeń na adres e-mail: biuro@pieczoneiwedzone.pl.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:

a. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny;

b. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym, osoba trzecia, inna niż kurier InPost, wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy;

c. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany poinformować Karolczyk & Karolczyk Sp. z o.o.

Rypin,  ul. Warszawska 104, 05-507 Rypin, adres email: biuro@pieczoneiwedzone.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismo wysłane listem za potwierdzeniem odbioru lub oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną.

d. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy:

a. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje całą kwotę, w tym koszty dostarczenia produktów.

b. P&W mam prawo potrącić dodatkowe koszty, wynikające z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy na stronie P&W.

c. P&W zobowiązuję się dokonać zwrotu zależności nie później niż 14 dni od dnia, od dnia dostarczenia decyzji przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

d. Zwrot płatności dokonywany jest na rachunek bankowy Klienta lub przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte podczas opłacania zamówienia.

e. P&W ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu przez Klienta zamówionego produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

f. Pożądane jest, aby zwrot zakupionych przez Klienta produktów nastąpił w momencie przesłania do P&W informacji o 

odstąpieniu od umowy. W wyjątkowych okolicznościach, zwrot zakupionych towarów musi nastąpić niezwłocznie po przesłaniu do P&W odstąpienia od umowy

g. P&W nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 

7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez pieczoneiwedzone.pl z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

2. Administratorem danych osobowych jest spółka Karolczyk & Karolczyk Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 104, 87-500 Rypin.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych osobowych, może uniemożliwić złożenie lub realizację zamówienia.

4. Dane osobowe będą wykorzystywane przez P&W wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia i komunikacji z Klientem.

5. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie oraz są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia i komunikacji z Klientem.

6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Szersze informacje odnośnie celów i zasad przetwarzania danych oraz praw podmiotów danych znajdują się w Polityce Prywatność.

 

8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 

ustaw, w szczególności, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2019 roku.

3. P&W zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.pieczoneiwedzone.pl w zakładce Regulamin.

4. Klient o zmianach Regulaminu będzie informowany przez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail chyba, że w ciągu 7 dni od daty udostępnienia złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.

 

4. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

TOP