Polityka środowiskowa Pieczone&Wędzone

Pieczone&Wędzone jako zakład przetwórstwa mięsnego, w trosce o środowisko naturalne oraz mając na uwadze jego poszanowanie, podejmuje szeroko pojęte działania, których celem jest minimalizacja negatywnego wpływu Spółki na środowisko.

W poczuciu odpowiedzialności za środowisko oraz podejmując działania służące jego ochronie, prowadzenie działalności firmy – każdym aspekcie jej funkcjonowania – odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami regulującymi kwestie ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe Pieczone&Wędzone wyznacza następujące cele:

  • Systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiskowym, w tym zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych oraz uciążliwych emisji,
  • Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej, wody, paliw,
  • Doskonalenie technologii oraz procesów wytwarzania tak, aby były one przyjazne dla środowiska,
  • Analizowanie, przewidywanie oraz zapobieganie ewentualnym sytuacjom awaryjnym, mogącym nastąpić w przyszłości,

Kreowanie proekologicznych postaw wśród dostawców.